Missie

Onze missie luidt als volgt:

uitgroeien tot een regionaal bekende facilitair dienstverlenende organisatie met een sterk onderscheidend vermogen. Dit vermogen is met name gericht op het product (kwaliteit van de dienstverlening en de te leveren middelen & materialen), de rol en perceptie van de klant (de klant is koning, service & maatwerk) en richting de medewerkers (personeelsbeleid & Arbo).

Wij, PROFiCS, verwachten ons doel te bereiken door onze visie op schoonmaakwerk en bedrijfsvoering om te zetten in een concrete strategie. De aspecten die moeten leiden tot het onderscheidend vermogen worden in de strategie concreet uitgewerkt.

In PROFiCS herkent men de typisch Twentse eigenschappen die van zo groot belang zijn in de samenwerking met haar klanten en die het onderscheidend vermogen van PROFiCS vormen. In alle elementen van PROFiCS zijn die Twentse karakteristieken terug te vinden:

  • Inzet en vindingrijkheid in de samenwerking met de klant;
  • Integriteit in het opstellen van contracten en het nakomen van afspraken;
  • Vakmanschap door goed opgeleide en ervaren medewerkers;
  • Nuchterheid bij de keuze van praktische werkmethodieken.

Facilitaire Dienstverlening Oost-Nederland en online schoonmaakgroothandel